Fysik

Fysik Fysik er et erfaringsvidenskabeligt fag. Det er et samspil mellem teori og observation, hvor observatør søger at opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres i matematikkens sprog. Der er flere, indbyrdes supplerende, indgangsvinkler til fysikken. Fra et hjørne fokuserer man på fysikkens grundlæggende. Fysik som erfaringsvidenskab — baseret på systematisk iagttagelse af naturfænomener […]