Et Samfund af Design

Samfund Samfundet er generelt og betragtet som enhver organiseret bygningsmasse med mennesker lige fra små private foreninger til hele civilisationer; fx i et center, hvor Dansk Baptistforening er et trossamfund, og medlemmerne af FN tilsammen udgør Det Internationale Fællesskab.

Et Hint af Filosofi

Filosofi Filosofi er nok det sværeste begreb at forstå, fordi det er stort og for nogle ret uhåndterligt. videnskab om menneskets eksistens og de grundlæggende betingelser for erkendelse, moral. opfattelsen af ​​disse forhold af en enkelt person, gruppe eller tid; grundlaget for et fag eller en videnskab.

Forretning

Forretning Forretning kan bestå blandt andet af et lokale, hvor en handlende udstiller og sælger varer. Samtidig er en forretning det at handle med og tjene penge på en eller flere varer. En forretning er ligeledes en handel mellem to parter – hvor noget skifter ejermand. Handling af officiel art som en person udfører i […]

Biokemi

Biokemi Biokemi i kort forstand er to verdener der er slået sammen, eller kombineret. Biologi på den ene side og kemi på den anden side. Det kan næsten diskuteres om hvad der er kommet først, men der satses på. At biologi er kommet først, fordi kemi er et ret nyt område indenfor de sidste 200 […]

Fysik

Fysik Fysik er et erfaringsvidenskabeligt fag. Det er et samspil mellem teori og observation, hvor observatør søger at opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres i matematikkens sprog. Der er flere, indbyrdes supplerende, indgangsvinkler til fysikken. Fra et hjørne fokuserer man på fysikkens grundlæggende. Fysik som erfaringsvidenskab — baseret på systematisk iagttagelse af naturfænomener […]

En Verden af Psykologi

Psykologi Psykologi er læren eller videnskaben om organismers psyke eller om det mentale livs foreteelser, som det kommer til udtryk i menneskers tanker, følelser, behov, erindringer, holdninger, fantasi, drømme, handling, adfærd og praktisk virksomhed såvel som disse foreteelsers forbindelser til deres biologiske grundlag og kulturelle, samfundsmæssige og sociale påvirkninger og betingelser. Psykologien undersøger dels det […]

En Forretning som Familiesyn

Familiesyn

Indholdsfortegnelse Abstrakt Familiesyn er at se hvordan en familie ser ud og danne sig et perspektiv på selve strukturen af en familie. I følgende afsnit vil der komme til udtryk af, hvad der ligger til grund for det perspektiv af at se en familie med forskellige titler og positioner og tilkomsten af ny. Det er […]

En Visualisering er Som en Biograf

Visualization

Indholdsfortegnelse Visualisering abstrakt Visualisering bringer orden lyder ikke for mange bekendt, men samtidig kan det tænkes, at det lyder skørt. I den grad er det en vigtig ting at lære, fordi som det står skrevet i Genevieve Behrends bog; Your Invisble Power, er det beskrevet, hvordan det at visualisere bringer orden. Orden skal forstås og […]

En Passage i Fordøjelse

Mechanical digestion

Indholdsfortegnelse Abstrakt De to organer det drejer sog om, er det en væsenlighed at kende til hele fordøjelsen. Fordøjelsen kender de fleste som starter i munden og gennem maven, hvor maden der spises bliver nedbrudt. Dog skal det nævnes at fordøjelse starter i munden. Produkter der er gode for fordøjelsen findes i mere end dusinvis. […]