Fysik

Fysik er et erfaringsvidenskabeligt fag. Det er et samspil mellem teori og observation, hvor observatør søger at opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres i matematikkens sprog. Der er flere, indbyrdes supplerende, indgangsvinkler til fysikken. Fra et hjørne fokuserer man på fysikkens grundlæggende. Fysik som erfaringsvidenskab — baseret på systematisk iagttagelse af naturfænomener — tog sin begyndelse omkring år 1600 med Galileo Galilei. Fysik, astronomi og matematik var ganske vist blevet dyrket intenst inden for rammerne af oldtidens græske videnskab, og astronomiske observationer blev allerede dengang udført i stort tal. Men fysik i den græske antik havde ikke sit udspring i systematiske iagttagelser af naturfænomener

Skriv et svar