Helhed skal ses som et værktøj, der bruges til at opfange følelser fra omgivelserne, så der opnås en følelse af helhed. Det skal forstås og tages ud fra hjernens og dens elektricitets synspunkt. Det er i sin enkleste form kan siges at opfange omgivende vibrationer, som forstås som følelser, eller det koncept, som de fleste kender. Med det in mente betyder det, at hjernen både er en sendestation og en modtagestation. Det er ikke velkendt hos mennesker, men det er meget lidt hørt om eller forstået. Men alligevel lader det til, at menneskebegrebet ikke er bevidst om dette.

Helhed brugen og forståelsen

Brugen af intuition er let, når den først er forstået. I den forbindelse kan det forklares, at der er behov for en vis øvelse. Det er som man siger: Øvelse gør mester. Det er dog nemmere at bruge det, end hvad man ved om det. Den bruges hver dag, hvor nogle er klar over det og andre ikke. Måden mennesker omgiver hinanden på er via vibrationer, hvor der opnås en stærk følelse af noget, hvorpå der træffes et svar eller en beslutning. Mest af alt ved folk ikke om det, fordi sund fornuft bruges hver dag. Fornuft er den analytiske del af sindet.

Helhed i et atomar synspunkt

Intuition som atomforståelse skal ses ind i kernefysikkens og biokemiens verden for at forstå begrebet, for på lægmandsniveau er de fleste ret uvidende om, hvad det handler om. Så det kræver i alle tilfælde en god forklaring og instruktion. Atomforståelsen skal nu ses med et perspektiv for at kende til vibrationer, ligesom i fysikken, fordi alt omkring mennesket vibrerer og er sammensat via elektroner, protoner og neutroner, for nørden handler det om at sende og modtage bølger fra hjernen. Så der er vi med at forstå de helt små ting. I forståelsen af universets lille niveau og de nævnte bølger foregår det i den havlignende verden, for når man sender tanker gennem luften kaldet radio, kunne en anden opfange noget af den idé, du tænkte.

Helhed som en radio

Intuition som radio går ind i historiens sprog og skal ses som en radio eller sender og en modtager. Ordet radio betyder bogstaveligt – jeg udstråler på latin, som stammer fra Italien, og hvad udstråles, hvad skal udstråles? En masse bølger transmitteres og går gennem luften hele tiden både nat og dag. Da vi har en globus, er solen og natten altid til stede på kloden, det betyder, at folk er vågne, og nogle sover. Det betyder, at bølger er i en konstant ændring i både sende- og modtagetilstand.

Referencer

2 kilde

Skriv et svar