Introduktion - Familiesyn er at se

Hvordan en familie ser ud og danne sig et perspektiv på selve strukturen af en familie. I følgende afsnit vil der komme til udtryk af, hvad der ligger til grund for det perspektiv af at se en familie med forskellige titler og positioner og tilkomsten af ny. Det er tilgangen til disse. Det går mere ud på, at der skal opfattes noget nyt omkring det af sammenligne en ganske ordinær familie med det syn af markedsføringsformen multilevel marketing. Eller bedre set som netværksmarketing, fordi de er i grunden de samme, og helt anderledes og samtidig ens og forskellige

Familiesyn - et perspektiv af generationer

Hvor et par har 10 børn, de bliver hver især store og dermed er der to generationer. Nogen af børnene får kun et barn. Denne generation kaldes børnebørn til førstnævnte. Nogen af disse børnebørn får fem børn, og nogen har 10 børn – dette er de førstnævntes oldebørn. Det kan forstås, at generation efter generation kun tilføjer flere og måske større familier. På diverse forskningssider af dem der er kendte og tillader forskning, kan der vælges flere indstillinger, så ens familie kan ses via forskellige vinkler. Det er derfor meningen at skifte mellem disse syn, så den forskende holder sit syn. Ses der på næste generation, er det at få flere arvinger en normalitet. Ment objetivt med fokus i slægtsforskning, er det nærmest umuligt at undgå at få flere børn, for ellers ville der ikke være nogen til at tage sig af kommende ældre. Og de ældre skal guide de unge. Det kan blive en lang forvirret snak. Så alle de børn de får, opnår succes på den ene eller anden måde. Lad os sige, at et par får 10 børn, ganske få af de 10 børn, klarer sig simpelthen så godt at de tilegner sig et stort beløb i materielle goder

Familiesyn - I marketing af et netværk

Er det på sin vis samme metode, at for at få en arv eller skabe familie eller fortsætte arven, så skal der jo børn eller medlemmer til. Derfra vil det eksempelvis fra læsers side kunne ses, at læser har en partner, og skaber det antal børn, der nu synes tilpasset forholdet. I den grad gennem historien er det vist og bevist, at der har været familier med et barn og mange flere, måske 20 børn. Fælles er, at alle børn er en form for et medlem, og bidrager til vækst i pågældende marked. De 20 børn der nu er kommet til, får eksempelvis 20 børn hver, efter hurtig regning bliver det 400 børn i næste generation. Næste generation giver 8.000 og så videre. Derfra kan det ses, at strukturen er i og for sig den samme. Der er dog en forskel; i marketing, er der indkomst via den enkelte. Den indkomst er forskellig fra person til person, selvom i en familie det er samme forældre, så er udfaldet forskelligt. Måden det kan ses på som en udvidelse, er der bliver tilføjet samme antal af næste generation som den før. Men dette er et hypotetisk eksempel

Familiesyn - opfattelsen af marketing er oprindlig

Om hvorledes indkomsten er delt mellem parterne, hvor meget den enkelte part får. I flere samfund og forskellige samfund står det sådan til, at familier hjælper og støtter hinanden meget, og også vikarierer for hinanden, hvorved den samlede omsætning går til fælleskassen. Ligeledes i andre samfund, er det indrettet således, at der kun er en der står for indtjening, og deler ud til dem, der står i en position af forsørgelse. I den forbindelse er det i princippet en ledende chef

Referencer

1 kilde

2 kilde

Skriv et svar