Indholdsfortegnelse

Abstrakt

Intelligens bruges det dagligt uden at vi ved det? Det kan vi sætte spørgsmålstegn ved. Dermed sagt og kan det antages, at menneskelig intelligens brug kan tages i anvendelse som ønsket og bruges som ønsket. Selve menneskets intelligens har en kæmpe værdi og er næsten uvurderlig. Den er tilmed blevet bearbejdet af tidligere værker. De er skrevet af store navne som Napoleon Hill med titlen: Think and Grow Rich. Udover det, så er der som nævnt flere store navne gennem tiden, der også giver deres udtryk. Thomas Troward der fik studeret mental videnskab. Charles Haanel bag værket og undervisningsmaterialet “The Master Key System“. James Allens bog “As a Man Thinketh“. Flere kender harstuderet til intelligens, også selvom den regering de bor i ikke oplyser om den.

Nysgerrigheden hos alle burde være større. Det er håbet, at gennem tiden kommer til det.

De mentale muskler

Der findes seks mentale muskler, der kan trænes og gøres brug af. Nævnt, at når først man har fået opnået en højere bevidsthed, så kan de mentale muskler anvendes som ønsket. ønsket ment som, at de kan bruges efter træning. Det vil sige, musklerne er: Intuition, tanke, fantasi, vilje, opfattelse og hukommelse. Nedenfor er de forklaret i kort forstand.

Intuition

Intuition er en såkaldt mental muskel, der er brugt rigtigt meget uden folk egentlig er klar over det. Meningen med den er, at den opfanger omkringliggende omgivelsers vibrationer. Vibrationer, hvor følelser er en anden form for vibrationer hos mennesket. Lad os gå lidt dybere, fordi det kræver en vis forståelse i kvantefysikkens verden for de mere nørdede. Alt vibrerer bogstavlig talt, og derfor kan vi ikke bare sidde stille, eller stoppe med at bevæge os.

Tanke

Tanke er i en forstand grundlaget for alt vi ser omkring os, der er skabt af os. Tanke eller på engelsk Reason er den usete og usynlige form af en substans folk bruger. Men tanke er ikke simpelt selvom det er nemt at lære. Det skal studeres. Tanke findes kun i vores bevidste sind, hvor den muskel skal aktiveres og anvendes efter ønske. På billedet nedenfor af to cirkler ovenpå hinanden, tilhører tanke til den øverste cirkels øvre halvdel.

Fantasi

Fantasi er kaldt et mægtigt værksted for alt hvad der er omkring os. Fantasien har i det henseende ingen grænser for den intelligens mennesket har fået fra dets start af livet. Den bruges hele tiden og mest af børn, men også af voksne mennesker. Fantasi bruges og assisterer tanke med at bygge billeder efter menneskets helt eget ønske.

Vilje

Vilje og brugen af den, er afgørende for om fantasien gennem fastholdelse af den, kan bringe vores billede til verden. Så er det andet ord der kan bruge som instruktion, at holde sit fokus. Det at holde fokus er svært, men nemt når et menneske kan. Med sit stærke ønske, kan fokus holdes på objekt. Fordi ønsket er et der ligger inde i et område af sindet der er bevidst.

Opfattelse

Opfattelse betyder symbolsk at fatte til et nyt niveau. Men ellers går det ud på, hvad vi ser og hvordan objektet ses med vores syn. Det syn vi på et objekt, og hvordan vi ser det, kommer an på vores tro i forhold til det. Opfattelse er den evne mennesket har, så objekter vi ser på kan ændres. Det er derfra meningen, at i alle situationer, burde vi se begge sider, det vil sige, den gode og den dårlige side.

Hukommelse

Hukommelse er for alle at se en dårlig eller god ting. Hukommelse er i virkeligheden en usynlig muskel som det begreb kan bruges. Hukommelse er i virkeligheden mennsket virtuelle harddisk, og den kan lagre stort set alle information der optages gennem helel livet. Hele livet er så meget sagt, fordi opleves der noget, hvorpå det imponeres hos os, så lagre vi et følelsesmææisgt billede i hukommelsen.

Anvendelsen af bevidsthed

Selvom de seks mentale muskler i vores intelligens er nævnt, så ligger der mange ting og flere områder bag. I kommende blogs, måske som en serie, vil der blive set dybere ind i, hvad intelligensen er. Små instruktioner i, hvordan de kan bruges vil også blive nævnt. Til sindets mentale værktøjer, findes der utallige programmer og træninger.

Kunstig intelligens

De virtuelle medier som kobler hele verden sammen, har en stor betydning for brugen af den intelligens mennesket besidder. Medierne som findes i dusinvis og i hobetal med hver deres indhold og metoder til at markedsføre jeg’et på, kan ses som en kæmpe hukommelse. De er meget samlignelige med det nuværende internet der holder sammen på folket, og mennesket under kontrol.

En videre instruktion

Fysiske gøren er ment med, at ikke kun at bruge intelligensens værktøj, men også at kunne få kroppen til at fungere bedre. Visse organer som skal bruges er eksempelvis hjernen. Til hjernen skal bruges proteiner, fedt og vand, og ikke mindst ilt, men det kommet automatisk, når vi trækker vejret. Proteiner og fedt kræves via vores daglige kost, det vil sige, det vi spiser i løbet af dagen.

Referencer

Skriv et svar