Psykologi

Psykologi er læren eller videnskaben om organismers psyke eller om det mentale livs foreteelser, som det kommer til udtryk i menneskers tanker, følelser, behov, erindringer, holdninger, fantasi, drømme, handling, adfærd og praktisk virksomhed såvel som disse foreteelsers forbindelser til deres biologiske grundlag og kulturelle, samfundsmæssige og sociale påvirkninger og betingelser. Psykologien undersøger dels det mentale liv på den særegne måde, som det forekommer hos det enkelte menneske, dels på de mere generelle måder, det forekommer hos afgrænsede grupper af mennesker eller hos alle mennesker

Skriv et svar