Konjunktioner

Konjunktioner er i kort tale en bindeform, der har til opgave at binde, at flette eller at forbinde to sætninger.

Hvad er konjunktioner

Konjunktioner er ord der er skabt for at binde to andre ord sammen. MEN samtidig er konjunktioner også en klasse af ord der binder to sætninger sammen.

Ofte anvendte

Og

Eller

Som

Når

Da

Men

For

Fordi

Liste over kendte

og

eller

fordi

hvis

når

da

men

samt

for

thi

at

før

jo

mens

både og

hverken eller

enten eller

dengang

dersom

end

efter at

eftersom

for at

hvorvidt

idet

ifald

indtil

ligesom

medmindre

om

selv om

siden

skønt

som

så at

såfremt

så snart

til

uden at